cropped-logo-t2-p.png

لینک دعوت

شبکه

سرمایه گذاران

هوشمند

معرفی شرکت

شرکت فَرِّ اندیشه و نگرش درخشان، در حال حاضر یک شرکت سهامی خاص است که فعالیت خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز نموده و به زودی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری، فعالیت خود را ادامه خواهد داد. این شرکت، شبکه‌ای از سرمایه‌گذارانِ هوشمند را تشکیل داده است که با استفاده از ابزار های نوین مالی از جمله تامین مالی جمعی تلاش دارد که با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، چه در قالب مشارکت در طرح یا خرید سهام، سرمایه‌های شبکه‌ی خود را به صورت موثر، هدایت نماید. اولویت سرمایه‌گذاری این شرکت، تمرکز بر کسب و کارهای فناورانه و نوآور است. شرکت فاوند، با توسعه‌ی شبکه‌ی همکاران خود، هم‌اکنون امکان شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیز ارزیابی موشکافانه‌ی آن‌ها را دارد تا اطمینان کافی از موثر بودن سرمایه‌گذاری‌های خود را حاصل کند.

0

پروژه ها

0

سرمایه گذاران

0

سهامداران